En almindelig aften …eller… en ualmindelig aften
Få indsigt i dine indre og ydre konflikter og lær at bruge denne indsigt som personlig og spirituel udvikling.
Vi skaber lidelse for os selv, når vi forestiller os, at andre skal gøre vort liv og vore drømme sande. Affødt af mine læsninger, min egen spirituelle praksis og ikke mindst mit enkle livssyn, vil jeg afholde nogle aftener, hvor du kan få vendt og drejet nogle af de store spørgsmål, du tumler med. Du kan få kigget på og begynde at gennemskue, hvad der sker med dig i dine relationer. Ikke mindst få ideer til at gøre noget andet, end du plejer.
Stil dig det samme sted, som du plejer og du vil se det, du plejer at se. Stil dig et nyt sted og du vil se noget, du ikke har set før.
Du kan komme og stille dine spørgsmål og få svar og nye spørgsmål.
Jeg holder flere af disse aftener både i Svendborg og i Emdrup, i hovedreglen en mandag om måneden i Svendborg. Tilmelding hertil kan ske ved at kontakte mig på mail Dodo@dodokiro.dk eller SMS 23642391. I Emdrup vil disse aftener blive tilrettelagt i forbindelse med mine planlagte sessioner. Tilmelding hertil kan ske gennem Hanne Nohr Sommer tlf.nr 21 91 22 95 eller på den facebook-side, hun administrerer  Dodo, den fynske håndlæser.
Jeg sender datoerne ud på min nyhedsmail og lægger dem på min facebookside

Resten af 2014 er der fri entre til disse aftener..

Lidt om min bevæggrund for at lave disse aftener.
Jeg er blevet opfordret til at lave disse aftener. Et af omdrejningspunkterne er spørgsmålet; Hvordan  kan vi vokse af det  vi møder i vore relationer?
Gennem en årrække har jeg i forlængelse af mit arbejde som håndlæser, vejledt en del mennesker som er kommet til mig med spørgsmål vedrørende deres relationer. Des mere jeg læser, des mere kan jeg se. Jeg må igen takke jer gode mennesker for at bære så megen viden med jer, hver gang jeg møder jer. Vores hænder bærer universel viden, denne viden har jeg lært at opfange, så mange læsninger giver ikke blot den der læses indsigt , men jeg får det også. Når I kommer med al jeres energi eller mangel på samme, får jeg så mange informationer om livet, hvordan det leves og hvordan vi kan gennemskuet os selv og vores handlinger. Det hele handler om at kende sig selv og det er jo et livsprojekt, men jo bedre det går med det indre, jo bedre lægger det ydre liv sig tilrette foran os.
Det drejer sig om forholdet til partner, børn, forældre, venner og kollegaer. Væsentligst og vanskeligst  har det været, når det drejer sig om relationer af følelsesmæssig betydning eller hvor vi af den ene eller den anden grund er følelsesmæssigt berørt af relationen.
Mit ønske og min intention med disse aftener er, at vi gennem at arbejde med os selv, i vore forhold, finder vore egne blinde pletter og får dem belyst, så vi igen og igen kan opnå indsigt. Des bedre vi bliver til at gennemskue vort eget mønster vort eget teater, vore egne forestillinger og ikke mindst at turde møde vores følelser, des bedre lærer vi os selv at kende og des mere lys kommer der ind i vore mørke kroge og ubevidste områder. Når vi arbejder på denne måde lærer vi at kende forskel på når vi handler fra hjertet og når vi ikke gør det.
Vi er også nødt til at se på vores overbevisninger. Kunne det f.eks. tænkes, at vi sidder fast i en gammel overbevisning? Det kræver, at vi lærer at genkende dem og derefter at vi tør at gå bagom den tankegang og de følelser, der ligger til grund for disse overbevisninger. Det kræver at vi kan få øje på vores indre konflikter.

For at vende indre og ydre konflikter til bevidst personlig udvikling må vi vende spejlet mod os selv – og igen og igen stille spørgsmålet; hvorfor gør jeg, som jeg gør? Hvorfor tror jeg, som jeg tror? Oftes er problemet ikke det vi tror.
Dette er et arbejde der aldrig hører op, derfor er det så vigtigt, at vi arbejder med os selv på en måde, der i sandhed udvikler os og giver os indsigt. Det drejer sig hele tiden om at gå på opdagelse i egne dunkle kroge, at kaste lys ind i de mørkeste kamre – så det genskin, der kommer ud igen er rent.

Hvis det er muligt at hjælpe andre med at få øje på deres eget lys, er det, det jeg allerhelst vil. Derfor har jeg sagt ja til at gennemføre disse forløb.

Mit eget arbejde med mine følelser, skygger og mørke kroge, vi kan kalde det hvad vi vil, har sammen med de indsigter jeg har fået gennem arbejdet som håndlæser givet mig en større bevidsthed og et solidt fundament, hvorfra jeg nu underviser og arbejder.

Forudsætningen for at komme med her er, at du møder med et åbent sind og en villighed til at sætte dig selv i spil. Og huske på, at det er mit bud på, hvordan vi kan arbejde og det er, det jeg præsenterer.

Af vejledere og lærere som jeg har mødt via sessions, kurser og gennem minutiøst selvstudie vil jeg bl.a nævne:

Først og fremmest Gud, hvem/hvad – han/hun end måtte være.
Dernæst alle de mennesker, jeg har mødt på min vej.
Derudover kan jeg nævne en række andre hvis livsanskuelse, har inspireret og støttet mig på min vej. Blandt andre :

Jesus
Buddha
Eckhart Tolle
Adayashanti
Mooji
Pema Chôdrôn
Debbie Ford
Brandon Bays
Byron Katie
Dan Milmann
Et kursus i mirakler