I mit arbejde har søgt at finde det enkelte menneskes potentialer og som en detektiv er jeg blevet ført rundt i hændernes univers.

Det er alle de mennesker der i tidens løb har lagt hænderne på bordet foran mig, der har givet mig mod på at fortsætte mit arbejde.Videreudviklingen af det jeg engang lærte fortsætter.
I vores bevidsthed sætter vi selv grænser for, hvad vi vil og kan forstå. Det er min opfattelse, at vi, ved hele tiden, at udfordre vores forståelse, bevidsthed og spiritualitet udvikler os som hele mennesker.
At tænke os, at vores muligheder er ubegrænsede, er svært at forstå med vores begrænsede tankemønster.
Mit arbejde har ført mig nye veje og jeg ser hele tiden nye muligheder.
Min undervisning bygger på den klassiske håndlæsning. Baggrunden for at forstå hændernes sprog til bunds ligger i denne tusindårige gamle viden.

Ved at have denne basis, kan vi hver især finde vor egen nøgle eller sprogkode til at bruge hænderne i en udvidet form for  håndlæsning.
Det er her vi lærer om billeder og tydningen af dem. Det er også her vi begynder at forstå at hænderne som ubegrænsede informationsbærere.
Min intention er at håndlæsning kan blive et mere anerkendt og brugbart redskab i vejlednings øjemed. Derfor ønsker jeg at uddanne dygtige og seriøse håndlæsere.

 

Den Fynske Håndlæserskole