Dodo´s Håndlæserskole
“Den Fynske Håndlæserskole” –

 

Introduktionskursus
Kurset vil blive afholdt i Spiren, Fåborgvej 18, Odense

Med dette kursus får du mulighed for at forstå baggrunden for, at arbejde med håndtydning.Ved hjælp af eksempler anskueliggøres sammenhængen mellem hændernes kropssprog, bygning, konstitution, tegn, negle, linjer, billeder osv. Som en vigtig del af dette kursus vil du få mulighed for at lære hvordan blindtegninger udføres og tydes, således at du kan tyde egne og dine venner og families blindtegninger. Kurset er endvidere et godt supplement til andre former for terapeutisk arbejde eller behandlinger. Arbejdet med blindtegninger er en god indfaldsvinkel, når du vil begynde at arbejde med andre bevidsthedslag og åbne dit sind for klarsyn.

3 dages kursus
Fredag fra kl. 10.30-16.30, lørdag kl. 9.00-16.30 & søndag kl. 9.00-15.30
Pris for deltagelse 2800 kr.
Depositum 800 kr. indbetales på konto reg.nr 6840 kontonr. 1057796

Kontakt mig for yderligere information

 

Håndlæseruddannelse/efteruddannelse/seminar

En stor efterspørgsel, og en nytænkning af håndlæseruddannelsen, gør at jeg i dag kan præsentere en helt ny måde at uddanne sig til håndlæser på.
Med den nye opbygning af min uddannelse kan du frit vælge, hvornår du vil tage hvilket seminar For at erhverve et certifikat som håndlæser skal du have gennemgået alle seminarer, men har du en hel eller en halv uddannelse fra en anden skole, kan du supplere med de seminarer, du mener du har behov for. Seminarerne kan følges i vilkårlig rækkefølge, dog anbefaler jeg at tage et af min introkurser som noget af det første.
Der kan forekomme ændringer i kursusplanen, men ring eller skriv endelig og forhør dig..

Kursusopbygning
1. seminar
Håndfacon, bjerge, finger længde og – facon
Hudstruktur og fingeraftryk og overhændernes energiløb og hudstruktur
Tema: grundlæggende personlighed, personlige kompetencer

2. seminar
Hjertelinje, ægteskabslinjer, børnelinjer, samt øvrige områder, hvor kærligheden er at læse
Tema: kærlighed og familie

3. seminar
Livslinjer, armbånd, fundament
Tema: barndom, fundament og fremtidige familieliv

4. seminar
Hovedlinje, mindre tilhørende linjer og tegn.
Tema: Talenter, kompetencer, arbejde, økonomi

5. seminar
Skæbnelinjen, tids udmåling, forskellige metoder vil blive præsenteret
tidsudmåling på forskellige områder
Tema: Tiden i hænderne

1. seminar
Fokus på helbred og fysik og psykisk sundhed. belyst gennem linjer og tegn i håndfladen, samt tegn og konstitution i det hele taget. Dette seminar kræver den optagelse, dvs.
Tema: Helbred, sundhed og sammenhængen mellem krop, sind og ånd

Emnerne er den klassiske håndlæsning, dvs. aftryk på fingre og i håndflader, linjelæsning, håndfacon o.l.
Det forventes endvidere, at du gennem sekundær litteratur, sætter dig ind i forskellige termer inden for de psykologiske, filosofiske, alternative og spirituelle retninger.
Uddannelsen er opbygget i 3 dages seminarer: 1. dag kl. 10.30 -17.00, 2. dag kl. 9.00-16.30 og 3. dag kl. 9.00-15.30
Nærmere oplysninger om uddannelsens indhold og form kan fås ved henvendelse pr. mail eller tlf. 23642391.

Pris pr. 3- dages seminar 3500 kr.
Ved tilvalg af et samlet forløb gives der en rabat på 1500 kr. så den samlede pris for alle 5 seminarer, eksklusiv introduktionskursus, er 16000 kr. der kan aftales individuelle afdragsordninger.

Håndlæseruddannelsen II 2017/2018
Denne del er som grunduddannelsen opdelt i 5 perioder a` 3 hele dage. Dog kan denne del kun tages som et samlet forløb.
Der arbejdes dybere med tydningen af andre mennesker med henblik på at oparbejde en profession inden for området.
Du vil blive introduceret til holografisk læsning, klarsyn og den ubevidste viden i hænderne.
Der arbejdes med vejlederrollen med henblik på at blive professionel håndlæser.

 

2. seminar 11., 12. og 13. august 2017
3. seminar 20., 21., 22. oktober 2017
4.seminar 1., 2. og 3. december 2017
5. seminar 12., 13. og 14. januar 2018

Forudsætningen for deltagelse på dette kursus er at man har gennemgået en håndlæseruddannelse hos mig eller på en anden, af mig, godkendt håndlæserskole.

Optagelse sker gennem en håndlæsning og en samtale, hvor forventninger og evt. spørgsmål bliver afdækket. Pris for dette (håndlæsning + samtale) 750 kr.

Pris for deltagelse 17.500 kr. heraf depositum 5000 kr., som betales ved tilmelding.
Ved samlet betaling og tilmelding gives rabat og prisen er herefter 16.000 kr