Organisationsudvikling

Har du, som ansvarlig leder, mod på at gå nye veje når det drejer sig om at få en dagligdag med positiv udvikling for dig selv, dine medarbejdere og kolleger og virksomheden til følge.

Jeg ser personaleudvikling som udvikling af den enkelte til det fælles bedste.
Formålet med at vi udvikler os er at vi åbner op for nye måder, at anskue tilværelsen og de udfordringer vi møder på . Derved skaber vi grobund for konstruktive udviklingsprocesser for virksomheden i sin helhed og for den enkelte medarbejder i.

Det Hele Menneske
Jeg tror på at vi skal se hele mennesket og en rigtig god måde at komme rundt omkring “Det hele menneske” på er gennem en håndlæsning.
Den historie hænderne kan fortælle er unik og helt igennem særegen ved det, at der kun er et sæt hænder i verden , der ser ud som dine.

Det er en ny og anderledes måde at arbejde på. Dog ikke så ny enda. Mediet er hænderne og værktøjet er håndlæsning eller kiromanti som det også kaldes.
“Håndlæsning bygger på en årtusinder gammel tradition. Gennem tiderne har det at udlægge hændernes tegn haft en omskiftelig skæbne. I perioder har det været det ypperste for højtstående personer at rådføre sig hos en kiromantiker. På andre tider i historien er kiromantien blevet sendt i skammekrogen, ikke alene noget fanden har skabt, men også total misforstået og misbrugt.” ( citat fra Hændernes univers af Dodo Lindemann)

Denne måde at arbejde med potentialer og kompetencer på er kendetegnet ved at være dyb, kreativ og seriøs, men den har endvidere et strejf af humor, underholdning og glæde. Der er en lethed i at arbejde på denne måde, der giver den enkelte i organisationen en oplevelse af at blive set, som den hun/han er.  Samtidig giver det den pågældende medarbejder mulighed for at se nye veje.Det kan bevirke, at der bliver en større gennemskuelighed i handlinger. Intentioner og konflikter forstås og håndteres bedre.

Hvor og hvordan foregår det ?
Jeg kommer ud til virksomheden, organisationen eller arbejdspladsen. Hvis det er første gang, plejer jeg at holde en indledende workshop.
Det er en god ide, da alle i gruppen bliver orienteret om fremgangsmåden og får mulighed for at stille spørgsmål. Men også mulighed for at forberede sig på hvad de går ind til, hvis de ikke har prøvet det før.
Derefter får de der ønsker det/ eller er tilmeldte en privatsession. Det kan strække sig over flere dage. Den private session består af en håndlæsning og vejledende samtale. Jeg kalder den privat fordi den foregår i et lukket rum og er for mit vedkommende underlagt tavshedspligt.
Jeg laver endvidere læsninger op til og i forbindelse med medarbejder samtaler. Det vil altid være muligt at optage disse læsninger. fordelen ved det er at man i ro og mag kan genhører sessionen og trække det ud som man har brug for at tage med videre i forbindelse med arbejdspladsen.


Skriv et svar