Vejledning

Vejledning i forbindelse med kommunikation og konflikthåndtering.

Personalegrupper forældre og børn/unge.

Jeg vejleder i erhvervssammenhænge, f.eks samarbejde, men også i forbindelse med igangsætning af nye opgaver og projekter.

Jeg vejleder privat f.eks forældre, børn/unge. Disse samtaler kan også foregå pr. telefon. derfor kan du altid ringe til mig og lave en aftale,  uanset hvor du bor.

Tilbud til dit firma.
Personalepleje/kompetenceudvikling/medarbejderudvikling.

Inden for mit fag som håndlæser ligger der en række muligheder for at kunne afdække den enkeltes kompetencer og se udviklingsmuligheder.Det er muligt at forebygge stressende arbejdssituationer, såvel som stres i det private, hvis vi ved, hvad vi skal gå efter.

En håndlæsning kan være medvirkende til at den enkelte får øjnene op, for hvad han eller hun kan gøre for at få en mere glidende hverdag på jobbet såvel som i fritiden.

Ved at sætte fokus på styrkesider og ligeledes være opmærksom på skævheder og underudviklede sider vi passe bedre på os selv og blive bedre i stand til at udtrykke ønsker og behov.

En håndlæsning kan være et godt redskab for medarbejderen, når han eller hun skal forberedelse sig på en mus-samtale.

Lederen kan på sine side få belyst sine evner og sin ledelsesstil. Hvordan udvikles den enkelte menneske bedst muligt, hvordan udvikler det enkelte menneske bedst sine resurser.

I dette arbejde trækker jeg  min viden og min erfaring med vejledning, pædagogik og konflikthåndtering i i det omfang det naturligt indgår i processen.

Hjælp til udarbejdelse af ansøgninger – bygger på håndlæsning og en samtale. Kan bruges når du selv søger job eller når du skal ansætte personale. Samtidig kan det give dig et overblik over din virksomheds personlige resurser. Kontakt mig for en aftale.

Mentorordninger.  Jeg har gennem året fungeret som mentor for forskellige personer rundt om i landet. Kernen i disse opgaver er at støtte den enkelte i sin udvikling, hvad enten det er starten på en ny tilværelse på det personlige plan, blive en bedre forældre eller en støtte i  erhvervsmæssige anliggender. Det er meget individuelt, hvordan disse ordninger skrues sammen, derfor er en afklaring af behov og forløb vigtig.

Studiekredse eller andre interessegrupper der har brug for nye vinkler i forbindelse udviklingen af deres arbejde.

Skriv et svar