Håndlæsning som stressforbyggende foranstaltning – at kende sig selv.

Jeg har arbejdet med håndlæsning og vejledning i 25 år. Over denne periode er antallet af besøgende med stressrelaterede ubalancer og sygdomme steget kraftigt.
Der er mange forskellige årsager til stress og som sådan er det sjældent en enkelt enestående begivenhed, men snarere et længerevarende pres på forskellige livsområder, der udløser den langvarige stress.

En håndlæsning kan øge kendskabet til dig selv, hvem du er som menneske, det være sig som fagperson og/eller som privatperson.
At kende sig selv, sine muligheder og begrænsninger for derefter at stå ved dem og stå ved sig kan vise sig at være afgørende for vores håndtering af stressfyldte situationer.

En håndlæsning kan fortælle en del om din fortid og din mulige fremtid, men vigtigst af alt er, hvad den fortælle om dig om dig selv, din personlighed, dit temperament, dine sårbarheder, dine styrker, dine kompetencer og talenter.
Med en større viden om dette, samt en viden om dine resurser og hvordan du møder verden dvs. mennesker, udfordringer og konflikter vil du blive langt bedre klædt på til at stå fast ved dine værdier og grænser.
Et kendskab til egne følelsesmæssige reaktioner i forskellige konfliktsituationer kan dæmme op for en mere konstruktiv måde at håndtere sine følelser på.
Dermed er det langt nemmere at acceptere sig selv og egne reaktioner.

På denne måde vil det blive mindre konfliktfyldt for dig at handle og tage beslutninger, da din loyalitet snarere vil ligge hos dig selv og dine værdier end hos nogle andre uden for dig selv. Derved vil du bedre kunne nyde og yde, men også bedre sige fra inden læsset vælter for dig.

Med udgangspunkt i hånden, fingrenes anatomi og fingeraftrykkene beskrives nogle grundlæggende personlighedstræk. Ved hjælp af læsning af linjerne nuanceres beskrivelsen, som så til sidst drøftes med dig, der har hænderne.
Denne analyse vil så kunne følges op af 1 eller flere samtaler.

Skriv et svar