Frisør, Lene West – Håndlæsning på en arbejdsplads

Dodo som håndlæser, rådgiver og organisationsudvikler
Da jeg bruger Dodo i mit private liv, og er fantastisk lykkelig over at få eksperthjælpen, talte vi en dag om at gøre brug af Dodo i min Frisør salon. Jeg har 8 piger ansat og der kan opstå rigtig mange underlige situationer. Det være sig i kontakten med kunder, og internt mellem kolleger. Da jeg som forretningdrivende siden 1976 har oplevet rigtig meget i min forretning, var det vildt spændende at tage Dodo ind over og lave dette første tiltag i min forretning.

Dodos intro
Alene det at få 8 piger med på denne ide, var da lidt af en post, samt at dette skulle munde ud i personlige samtaler og fremadrettet løse de evt. konflikter der kunne/kan opstå på en arbejdsplads.

Men jeg skal da lige love for de fik vendt alt til noget vildt positivt.

Individuel afklaring
Første aften var Dodo to en halv time og fortælle om hvad det handlede om, og alle fik læst en blindtegning af deres hånd og her vendte alles tvivl til begejstring.

Dodo læste og fortalt ud fra hver blindtegning hvilken person man var/ er og hvad man står for. Det var indtagende og meget positivt for alle, og gav en rigtig dejlig start på de efterfølgende læsninger.

Personlig håndlæsning
Alle fik, i den efterfølgende uge, 1 times håndlæsning helt på det private plan. Her fik man indsigt i hvorfor man er som man er hvad der sker i ens liv, og hvorfor tingene sker som de sker. Dette var helt op til den enkelte om de ville dette og læsningen var helt privat. De var helt oppe og ringe efterfølgende. De følte virkelig alle en ændring i sig selv.

Afslutning og opfølgning
Jeg fik af Dodo nogle redskaber til at lave de personlige samtaler efterfølgende, virkelig spændende og konstruktivt. Det har givet meget til både den enkelte og til mig selv fremadrettet, i at drive en forretning med mange ansatte og undgå mange af de kedelige situationer, der normalt kan opstå.
Som afslutning på hele dette forløb, var Dodo igen to en halv time i forretningen for at afslutte og lave en opfølgning, en konklusion på vores håndtering af dette forløb.
Igen fik alle lavet og læst en blindtegning, samt lært an masse om konfliktløsninger.

Anbefaling
Jeg kan kun her efterfølgende med min og mine ansattes store respekt for Dodos utrolig store evne og dygtighed anbefale andre firmaer at tage denne form for konfliktløsning ind som en stort hjælpe, og bruge det som et redskab i måden at drive en arbejdsplads på.

Med venlig hilsen,
Frisør Lene West

Skriv et svar