Weekendkursus “Helbred og sundhed. Tegn på sundhed of ubalancer.”

november 18 08:00 november 19 17:00

Tegn på disharmonier og ubalancer, der har betydning for vores helbred og sundhedstilstand, kan vise sig i hænderne. Har du interesse i at gå dybere ind i dette felt, er her et kursus for dig. 

Det er min klare overbevisning at indre og ydre tilstande afspejler og påvirker hinanden. Min erfaring ned håndlæsning i 30 år har vist mig, at der er en sammen hæng, og at det er muligt at se nogle af disse sammen hænge i hænderne. Hænderne kan med andre ord vise os vej til et sundere liv og ved at ”lytte ” til de råd hænderne giver os, kan vi foregribe at vores ubalancer udvikler sig uhensigtsmæssigt. Der er ikke nogen form for lægevidenskabelig evidens for de tegn jeg peger på. Der bliver arbejdet med overhænder eller håndryg og selve håndfladen. Det er desuden en åbning i forhold til at bruge intuition og klarsyn, da det udover at være muligt at se på linjer, farver og tegn også er muligt at se billeder som træder frem under læsningen. Kursuset er forbeholdt deltagere med en vis viden om håndlæsning og/eller deltagere med en vis viden om og eller erfaring i – at arbejde med mennesker på anden vis. 

Desuden skal du have kendskab til min bog ”Hændernes Univers” – så du kan orientere dig i den. 

Der er gratis kaffe og te, andre fornødenheder må du selv stå for.
Medbring gerne en lup, blyanter (gerne 9B eller blødere) og evt. tynde tusser.

Tilmeld

DOF Yogaskolen i Nyborg Vestervoldgade 4 5800 Nyborg

Vester voldgade 4
Nyborg,
www.yogaundervisning.dk

Kursus i kærlighed, tiden og skæbnen

november 4 08:00 november 5 17:00

Opsamlingskursus i håndlæsning bestående af to workshop. 

Lørdag d. 4/11 – kl.9.30 – 16.30 
Søndag d.5/11 kl. 9.30 – 16.00

Workshop ”Dage i kærligheden og barndommens tegn.”

Vi skal i denne workshop arbejde med de linjer, der fortæller om vores tilgang til kærlighed, familie og børn. Vi skal arbejde med livslinjen, der fortæller om livskraft og modstandskraft samt vores psykiske og fysiske robusthed. Den fortæller også om vores tilgang til livet, om vi er modige eller mere forsigtige, om vi er stridbare eller mere fredsommelige. Livslinjen findes i begge hænder. Den afspejler store begivenheder og væsentlige skift i vores tilværelse. Ved gennemgang og læsning i venstre hånds livslinje arbejder vi med den metode som også anvendes i læsning af håndens øvrige linjer. Vi vil lærer om tegn og betydningen af linjernes beskaffenhed. Ved at bruge vores egne og hinandens hænder kan vi dykke ned i nogle områder, der afspejler begivenheder i vores barndom. 
Vi skal arbejde med hjertelinjer, ægteskabslinjer og børnelinjer. Tydningen af alle disse linjer kombineres så vi får et samlet billede af vores eget eller den vi læsers kærlighedsliv. Vi kan blive bedre til at skelne hvilke linjer og tegn der ligger fast og hvilke linjer og tegn der kan ændre sig. Vi kan på den måde lære at forstå os selv bedre og se vores handlinger i sammenhæng med hvad linjerne fortæller. Derved kan vi vejlede os selv og andre når livets store spørgsmål drejer om kærlighed.

Workshop “Tiden og skæbnen i hænderne” 

Tidsmålinger og skæbnelinjen er et studium i sig selv. Arbejdet med denne linje kræver megen tid og stor tålmodighed. Desuden er der forhold omkring skæbne og skæbnetro, man er nødt til at tage stilling til. Der kan i denne linje beskrives forhold i personens liv, man ikke finder tegn på andre steder. Skæbnelinien beskriver vandringen på livets vej. Den fortæller, hvordan det er gået indtil dato og, hvordan fremtiden sandsynligvis vil tegne sig.

Omdrejningspunktet i denne workshop vil være det i lørdagens beskrevne emne.

Begge workshops forudsætter en vis viden om håndlæsning. Enten en hel håndlæseruddannelse eller nogle kurser, der har givet dig indsigt i hændernes univers, du kan naturligvis også være autodidakt håndlæser. 

Forberedelse til weekendens workshops er at have læst i bogen ”Hændernes univers”, så du kan orientere dig i den.

Der er gratis kaffe og te, andre fornødenheder må du selv stå for.
Medbring gerne en lup, blyanter (gerne bløde) og evt. tynde tusser

Tilmeld

DOF Yogaskolen i Nyborg Vestervoldgade 4 5800 Nyborg

Vester voldgade 4
Nyborg,
www.yogaundervisning.dk

Workshop i håndlæsning “Helbred og sundhed. Tegn på sundhed, og ubalancer.”

april 23 09:30 16:00

På denne workshop skal vi arbejde med hvordan vi kan se og tyde disharmonier og ubalancer der har betydning for vores helbred og sundhedstilstand. Det er min klare overbevisning at indre og ydre tilstande afspejler og påvirker hinanden. Min erfaring ned håndlæsning i 30 år har vist mig at der er en sammen hæng og at det er muligt at se nogle af disse sammen hænge i hænderne. Hænderne kan med andre ord vise os vej til et sundere liv og ved at ”lytte ” til de råd hænderne giver os kan vi foregribe at vores ubalancer udvikler sig uhensigtsmæssigt. Dette kursus er forbeholdt deltagere med en vis viden om håndlæsning eller deltagere med en vis viden om/erfaring i – at arbejde med mennesker

Desuden skal du have læst min bog ”Hændernes Univers”

Der er gratis kaffe og te, andre fornødenheder må du selv stå for.
Medbring gerne en lup, blyanter (gerne bløde) og evt. tynde tusser 

Underviser Dodo Lindemann

23642391

www.dodokiro.dk

DOF Yogaskolen Nyborg

Vestervoldgade 4
Nyborg, Danmark
Yogaundervisning.dk

Tilmelding : klik på nedenstående link.

Workshop i Hændernes Univers: “Helbred og sundhed. Tegn på sundhed, og ubalancer.”

november 14 08:00 17:00

På denne workshop skal vi arbejde med hvordan vi kan se og tyde disharmonier og ubalancer der har betydning for vores helbred og sundhedstilstand. Det er min klare overbevisning at indre og ydre tilstande afspejler og påvirker hinanden. Min erfaring ned håndlæsning i 30 år har vist mig at der er en sammen hæng og at det er muligt at se nogle af disse sammen hænge i hænderne. Hænderne kan med andre ord vise os vej til et sundere liv og ved at ”lytte ” til de råd hænderne giver os kan vi foregribe at vores ubalancer udvikler sig uhensigtsmæssigt. Dette kursus er forbeholdt deltagere med en vis viden om håndlæsning eller deltagere med en vis viden om/erfaring i – at arbejde med mennesker

Desuden skal du have læst min bog ”Hændernes Univers”

Der er gratis kaffe og te, andre fornødenheder må du selv stå for.
Medbring gerne en lup, blyanter (gerne bløde) og evt. tynde tusser – Tilmelding skal ske gennem Yogaskolens portal -yogaundervisning.dk – følg nedenstående link

Underviser Dodo Lindemann

23642391

www.dodokiro.dk

DOF Yogaskolen Nyborg

Vestervoldgade 4
Nyborg, Danmark
+ Google Maps
Yogaundervisning.dk