Weekendkursus “Helbred og sundhed. Tegn på sundhed of ubalancer.”

november 18 08:00 november 19 17:00

Tegn på disharmonier og ubalancer, der har betydning for vores helbred og sundhedstilstand, kan vise sig i hænderne. Har du interesse i at gå dybere ind i dette felt, er her et kursus for dig. 

Det er min klare overbevisning at indre og ydre tilstande afspejler og påvirker hinanden. Min erfaring ned håndlæsning i 30 år har vist mig, at der er en sammen hæng, og at det er muligt at se nogle af disse sammen hænge i hænderne. Hænderne kan med andre ord vise os vej til et sundere liv og ved at ”lytte ” til de råd hænderne giver os, kan vi foregribe at vores ubalancer udvikler sig uhensigtsmæssigt. Der er ikke nogen form for lægevidenskabelig evidens for de tegn jeg peger på. Der bliver arbejdet med overhænder eller håndryg og selve håndfladen. Det er desuden en åbning i forhold til at bruge intuition og klarsyn, da det udover at være muligt at se på linjer, farver og tegn også er muligt at se billeder som træder frem under læsningen. Kursuset er forbeholdt deltagere med en vis viden om håndlæsning og/eller deltagere med en vis viden om og eller erfaring i – at arbejde med mennesker på anden vis. 

Desuden skal du have kendskab til min bog ”Hændernes Univers” – så du kan orientere dig i den. 

Der er gratis kaffe og te, andre fornødenheder må du selv stå for.
Medbring gerne en lup, blyanter (gerne 9B eller blødere) og evt. tynde tusser.

Tilmeld

DOF Yogaskolen i Nyborg Vestervoldgade 4 5800 Nyborg

Vester voldgade 4
Nyborg,
www.yogaundervisning.dk

Kursus i kærlighed, tiden og skæbnen

november 4 08:00 november 5 17:00

Opsamlingskursus i håndlæsning bestående af to workshop. 

Lørdag d. 4/11 – kl.9.30 – 16.30 
Søndag d.5/11 kl. 9.30 – 16.00

Workshop ”Dage i kærligheden og barndommens tegn.”

Vi skal i denne workshop arbejde med de linjer, der fortæller om vores tilgang til kærlighed, familie og børn. Vi skal arbejde med livslinjen, der fortæller om livskraft og modstandskraft samt vores psykiske og fysiske robusthed. Den fortæller også om vores tilgang til livet, om vi er modige eller mere forsigtige, om vi er stridbare eller mere fredsommelige. Livslinjen findes i begge hænder. Den afspejler store begivenheder og væsentlige skift i vores tilværelse. Ved gennemgang og læsning i venstre hånds livslinje arbejder vi med den metode som også anvendes i læsning af håndens øvrige linjer. Vi vil lærer om tegn og betydningen af linjernes beskaffenhed. Ved at bruge vores egne og hinandens hænder kan vi dykke ned i nogle områder, der afspejler begivenheder i vores barndom. 
Vi skal arbejde med hjertelinjer, ægteskabslinjer og børnelinjer. Tydningen af alle disse linjer kombineres så vi får et samlet billede af vores eget eller den vi læsers kærlighedsliv. Vi kan blive bedre til at skelne hvilke linjer og tegn der ligger fast og hvilke linjer og tegn der kan ændre sig. Vi kan på den måde lære at forstå os selv bedre og se vores handlinger i sammenhæng med hvad linjerne fortæller. Derved kan vi vejlede os selv og andre når livets store spørgsmål drejer om kærlighed.

Workshop “Tiden og skæbnen i hænderne” 

Tidsmålinger og skæbnelinjen er et studium i sig selv. Arbejdet med denne linje kræver megen tid og stor tålmodighed. Desuden er der forhold omkring skæbne og skæbnetro, man er nødt til at tage stilling til. Der kan i denne linje beskrives forhold i personens liv, man ikke finder tegn på andre steder. Skæbnelinien beskriver vandringen på livets vej. Den fortæller, hvordan det er gået indtil dato og, hvordan fremtiden sandsynligvis vil tegne sig.

Omdrejningspunktet i denne workshop vil være det i lørdagens beskrevne emne.

Begge workshops forudsætter en vis viden om håndlæsning. Enten en hel håndlæseruddannelse eller nogle kurser, der har givet dig indsigt i hændernes univers, du kan naturligvis også være autodidakt håndlæser. 

Forberedelse til weekendens workshops er at have læst i bogen ”Hændernes univers”, så du kan orientere dig i den.

Der er gratis kaffe og te, andre fornødenheder må du selv stå for.
Medbring gerne en lup, blyanter (gerne bløde) og evt. tynde tusser

Tilmeld

DOF Yogaskolen i Nyborg Vestervoldgade 4 5800 Nyborg

Vester voldgade 4
Nyborg,
www.yogaundervisning.dk

Workshop i håndlæsning: “De små linjer og tegn i hænderne og deres betydning”

maj 29 09:30 16:00

Denne workshop beskrives bedst med et citat fra min bog ” Hændernes Univers” s. 168
Der findes en mængde små tegn i hånden. For at kunne se dem, må man udstyre sig med en lup og/eller et par rigtig gode briller. En god belysning er ligeledes befordrende. Disse tegn kan ligge for selv uden nogen egentlig forbindelse med en linje. De kan ses og læses som selvstændige oplysninger. Disse tegn kommer og går både på håndryggen og i håndfladen. Nogle tegn bliver liggende altid eller i længere tid. Nogle tegn ligger tydeligt i en periode for så at gå i sig selv igen. De kan træde tydeligt frem og er således ikke noget, man skal sidde og lede efter. Det kræver blot lidt træning og tålmodighed at lære at kunne se disse små tegn, men fa°r man først knækket koden, lært at se dem, fundet metoden, åbenbares mange oplysninger. Det er informationer, som kan være brugbare i forhold til at få øje på sine talenter og i forhold til, hvad det er, man er under indflydelse af for tiden. Hvad er det der rumsterer? Hvad er det, der er på vej? 
Ser vi på et tegns betydning, skal det sammenholdes med tegnets beliggenhed. Det handler, som altid, om at kombinere oplysningerne. ” 
Dette skal vi arbejde med denne dag.

Der er gratis kaffe og te, andre fornødenheder må du selv stå for.
Medbring gerne en lup, blyanter (gerne bløde) og evt. tynde tusser  – Tilmelding skal ske gennem nedenstående link Yogaundervisning.dk

Underviser Dodo Lindemann

23642391

www.dodokiro.dk

DOF Yogaskolen Nyborg

Vestervoldgade 4
Nyborg, Danmark
+ Google Maps
Yogaundervisning.dk

Workshop i Hændernes Univers: “Talenter/kompetencer set i hænderne herunder gennemgang af hovedlinjen og tegn”

september 5 08:00 september 6 17:00

Hovedlinjen fortæller om vores styrker rent mentalt. Den fortæller om arbejde, uddannelse og faglige potentialer. I læsning af Hovedlinjen, ser vi pa° flere ting. Hovedlinjen er i tidernes morgen blevet udnævnt til at være den linje, der fortæller os, hvordan hovedet er skruet sammen og, hvordan vi tænker. Hovedlinjen fortæller, hvordan vi fungerer i vores job og, hvordan det fysiske hoved har det. Man kan her se markeringer pa° et succesfyldt eller et problematisk arbejdsliv. I Hovedlinjen kan vi se, om arbejdet glider, om der er problemer eller, om der skal arbejdes hårdt for at opnå resultater.  
Vi skal i løbet af denne weekend også se på tegn og øvrige linjer, der henviser til vores talenter og kompetencer.

Udgangspunktet er Dodos bog “Hændernes Univers”.  På dette kursus er det en fordel med et vist kendskab til håndlæsning.

Der er gratis kaffe og te, andre fornødenheder må du selv stå for.
Medbring gerne en lup, blyanter (gerne bløde) og evt. tynde tusser 
Tilmelding gennem yogaskolens portal se nedenstående link.

Underviser Dodo Lindemann

23642391

www.dodokiro.dk

DOF Yogaskolen Nyborg

Vestervoldgade 4
Nyborg, Danmark
+ Google Maps
Yogaundervisning.dk

Kursus i “Hændernes Univers”

september 7 09:30 september 8 16:00

I anledningen af min bogudgivelse afholder jeg i den kommende tid kurser i håndlæsning,
Her kan du lære at bruge håndlæsning, som en måde du tyder og forstår dig selv på.

Det er et kursus i at anvende, det jeg har beskrevet i min bog ” Hændernes Univers”, så du får bedst muligt udbytte af den. Det er en forudsætning at du har bogen ved hånden, den kan købes i hos forlaget, i boghandelen, enkelte helsekostforretninger, andre alternative butikker, på nettet og hos mig eller evt. lånes på biblioteket.
Kurset henvender sig til alle med interesse i udvikling og selvforståelse. Der vil være mulighed for at gennemgå et sæt hænder, ud fra nogle fotos du selv medbringer. Det skal være en person, du kender godt, og som har givet dig tilladelse til at læse i hans eller hendes hænder. Fotos skal være tydelige, så de er til at se mest muligt ud af.

Dette er endvidere en del af en kursusrække ved Yogaskolen i Nyborg.


Dodo Lindemann

23642391

1400 kr

DOF Yogaskolen Nyborg

Vestervoldgade 4
Nyborg, Danmark
+ Google Maps
Yogaundervisning.dk